Պատմություն 10-րդ դասարան

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈւՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

«Պատմություն» դասընթաց

2022-2023 ուստարի․ սովորողներ՝
1․ Սոմունջյան Հայկ
2․ Թադևոսյան Արամե

Առաջին ուսումնական շրջան-/Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր/

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1․ Թվարկե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի բարձր լեռնագագաթները:
2․ Թվարկե՛ք հայոց այն մայրաքաղաքները, որոնք կառուցվել են Արարատյան դաշտում։ Բլոգում պատմե՛ք նրանցից որևէ մեկի մասին:
3․ Նշե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերի անունները: Բլոգում պատմե՛ք մայր գետի՝ Արաքսի մասին:
4․ Նշե՛ք Հայկական լեռաշխարհի մեծ լճերի անունները: Փորձե՛ք պատմել Սևանա լճի մասին:
5․  Թվարկե՛ք Մեծ Հայքի 15 նահանգները:
6․ Որտե՞ղ է կազմավորվել հայ ժողովուրդը: Թվարկե՛ք հայ ժողովրդի կազմավորման մասին ավանդազրույցները: Փորձե՛ք պատմել հայկական ավանդազրույցը /«Հայկ և Բել»/:
7․ Ո՞վ է Մովսես Խորենացին: Ի՞նչ գիտեք նրա մասին:
8․ Բլոգում թվարկե՛ք Վանի թագավորության և Երվանդական Հայաստանի արքաներին։
9․ Բլոգում թվարկե՛ք Արտաշեսյան Հայաստանի արքաներին։
10․ Փորձե՛ք պատմել Արտաշես 1-ին կամ Տիգրան Մեծ արքայի մասին։
ԱՂԲՅՈՒՐԸ՝ Հայոց պատմության դասագիրք, 10-րդ դասարան    http://fliphtml5.com/fumf/qcjw/basic

2021-2022 ուստարի․ սովորողներ՝
1․ Ոսկանյան Գագիկ-10-րդ դաս․

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ /Փետրվար-Մայիս/

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՄԻՍ

 1. Թվարկե՛ք Արարատյան դաշտում կառուցված հայոց մայրաքաղաքները: Փորձե՛ք պատմել նրանցից որևէ մեկի մասին:
 2. Ո՞վ է Մովսես Խորենացին: Ի՞նչ գիտեք նրա մասին:
 3. Ո՞վ է կառուցել Էրեբունի բերդաքաղաքը: Փորձե՛ք պատմել Էրեբունի-Երևանի մասին:
 4. Ո՞վ  է «Անաբասիս» աշխատության մեջ նկարագրել Հայաստանը: Ինչպե՞ս է նկարագրել: Պատմե՛ք:
 5. Ո ՞վ էր Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնադիրը:
 6. Ե՞րբ է քրիստոնեությունը Հայաստանում հռչակվել պետական կրոն: Փորձե՛ք պատմել Գրիգոր Լուսավորչի և Տրդատ 3-րդ Մեծի մասին:
 7. Ո՞վ էր հայոց սպարապետը Վարդանանց պատերազմի ժամանակ:
 8. Ե՞րբ և ու՞մ օրոք Անին հռչակվեց մայրաքաղաք:
 9. Ի՞նչ գիտեք Անիի մասին այսօր: Փորձե՛ք պատմել:
 10. Ո՞վ էր Աշոտ Երկաթը: Փորձե՛ք պատմել նրա մասին:

ԱՊՐԻԼՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱԳՐԱՏՈւՆՅԱՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ.

 1. Ե՞րբ է ստեղծվել Բագրատունյաց թագավորությունը: Ո՞վ էր 1-ին արքան:
 2. Ո՞վ էր Աշոտ Երկաթը: Փորձե՛ք պատմել նրա մասին:
 3. Ե՞րբ և ու՞մ օրոք Անին հռչակվեց մայրաքաղաք:
 4. Բագրատունյաց ո՞ր արքան է դիմադրել արաբներին Կապույտ բերդում:
 5. Բագրատունի ո՞ր արքան է Կարսը դարձրել մայրաքաղաք և կաթողիկոսի աթոռանիստ:
 6. Հայոց ո՞ր թագուհին է նախաձեռնել Անիի Մայր տաճարի /Կաթողիկե/ կառուցումը:
 7. Ո՞ր արքաների օրոք սկսեց թուլանալ Բագրատունյաց թագավորությունը:
 8. Ո՞վ էր Բագրատունի վերջին արքան, ո՞ր թվականներին է նա թագավորել:
 9. Ե՞րբ է անկում ապրել Բագրատունյաց թագավորությունը:
 10. Ի՞նչ գիտեք Անիի մասին այսօր: Փորձե՛ք պատմել։

ՄԱՐՏՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 6. Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները /5-րդ դար/.

 1. Ո՞վ էր հայոց սպարապետը Վարդանանց պատերազմի ժամանակ:
 2. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ավարայրի ճակատամարտը:
 3. Որտե՞ղ էր գտնվում Ավարայրի  դաշտը /գավառ, գետ/:
 4. Ինչպե՞ս ավարտվեց Ավարայրի ճակատամարտը:
 5. Ո՞վ էր հայոց սպարապետը Վահանանց պատերազմի ժամանակ:
 6. Ի՞նչ ճակատամարտեր են տեղի ունեցել Վահանանց պատերազմի ընթացքում:
 7. Ի՞նչ ավարտ ունեցավ Վահանանց պատերազմը:
 8. 5-րդ դարի ո՞ր պատմիչն է պատմում Վարդանանց պատերազմի մասին:
 9. Փորձե՛ք պատմել Վարդան և Վահան Մամիկոնյանների մասին:
 10. Մամիկոնյան տոհմից ուրիշ ի՞նչ սպարապետներ գիտեք: Թվարկե՛ք:

ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 5. Արշակունյաց թագավորությունը 4-5-րդ դարերում /Հայոց պատմություն/.

 1. Թվարկե՛ք ավատատիրական հողատիրության ձևերը:
 2. Թվարկե՛ք հայտնի գործակալությունները:
 3. Ե՞րբ է քրիստոնեությունը Հայաստանում հռչակվել պետական կրոն: Փորձե՛ք պատմել Գրիգոր Լուսավորչի և Տրդատ 3-րդ Մեծի մասին:
 4. Ո՞րն էր Խոսրով 3-րդ Կոտակի կառուցած մայրաքաղաքը:
 5. Ո՞ր թվականներին է գահակալել Արշակ 2-րդը:
 6. Ի՞նչ գիտեք Պապ թագավորի մասին: Փորձե՛ք պատմել նրա մասին:
 7. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ձիրավի ճակատամարտը: Ո՞վ էր հայոց սպարապետը:
 8. Արշակունի ո՞ր արքայի օրոք է տեղի ունեցել Հայոց այբուբենի ստեղծումը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից:
 9. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Հայաստանի առաջին բաժանումը Հռոմի և Պարսկաստանի միջև:
 10. Թվարկե՛ք Հայոց Արշակունի թագավորներին: Նրանցից առանձնացրե՛ք ձեր նախընտրած արքային և փորձե՛ք պատմել նրա մասին:

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ /ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ՀՈւՆՎԱՐ/

Առաջին ուսումնական շրջան-/Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր/

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 4. Համաշխարհային պատմություն.

 1. Որտեղի՞ց է ծագել «Եգիպտոս» անունը:
 2. Ո՞վ էր Միացյալ Եգիպտոսի առաջին արքան:
 3. Ի՞նչ տիտղոս էին կրում եգիպտական արքաները:
 4. Թվարկե՛ք եգիպտական նշանավոր փարավոնների:
 5. Ո՞վ էր Աքեմենյան պարսկական տերության հիմնադիրը:
 6. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Գավգամելայի ճակատամարտը:
 7. Որտեղի՞ց է առաջացել «Հոմերոսյան դարաշրջան» անվանումը: Ո՞վ էր Հոմերոսը:
 8. Թվարկե՛ք Աթենքի երեք բարենորոգիչներին:
 9. Ովքե՞ր էին Հռոմի առաջին եռապետության անդամները:
 10. Ովքե՞ր էին Հռոմի երկրորդ եռապետության անդամները:

ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 3. Արտաշեսյան թագավորությունը /Հայոց պատմություն/

 1. Ո ՞վ էր Արտաշեսյան արքայատոհմի հիմնադիրը:
 2. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Մագնեսիայի ճակատամարտը:
 3. Փորձե՛ք համառոտ ներկայացնել Արտաշես 1-ինի իրականացրած բարենորոգումները:
 4. Ովքե՞ր են կնքել հայ-պոնտական պայմանագիրը:
 5. Փորձե՛ք նկարագրել մայրաքաղաք Տիգրանակերտը:
 6. Ո՞ր թվականներին է տեղի ունեցել հայ-հռոմեական պատերազմը:
 7. Ե՞րբ և ի՞նչ պայմաններով կնքվեց Արտաշատի պայմանագիրը:
 8. Փորձե՛ք բնութագրել Արտավազդ 2-րդին:
 9. Ովքե՞ր են վերջին Արտաշեսյան արքաները: Թվարկե՛ք:
 10. Համառոտ ներկայացրե՛ք Արտաշեսյան թագավորության անկումը:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 2. Վանի և Հայկազունի Երվանդականների թագավորությունները /Հայոց պատմություն/.

 1. Ո՞վ է Վանի թագավորության մայրաքաղաք Տուշպա-Վանի հիմնադիրը:
 2. Ո՞վ է կառուցել Էրեբունի բերդաքաղաքը: Փորձե՛ք պատմել Էրեբունի-Երևանի մասին:
 3. Ի՞նչ ջրանցք է կառուցել Մենուա արքան: Որքա՞ն է ջրանցքի երկարությունը:
 4. Թվարկե՛ք ուրարտական բանակի զենքի տեսակներ:
 5. Թվարկե՛ք Վանի թագավորության գահակալներին ըստ գահակալման տարեթվերի:
 6. ՈՒ՞մ անունով է կոչվել Երվանդական թագավորությունը:
 7. Ո՞վ է Պարույր Նահապետը: Փորձե՛ք պատմել նրա մասին:
 8. Ո՞վ  է «Անաբասիս» աշխատության մեջ նկարագրել Հայաստանը: Ինչպե՞ս է նկարագրել: Պատմե՛ք:
 9. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Գավգամելայի ճակատամարտը: Փորձե՛ք պատմել Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին:
 10. Ի՞նչ քաղաքներ են կառուցել՝
  ա/ Երվանդ 4-րդը
  բ/ Շամը /Սամոս/
  գ/ Արշամը:

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԵՐ
ԹԵՄԱ 1. Հայկական լեռնաշխարհ: Հայերի ծագումը /Հայոց պատմություն/.

 1. Թվարկե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի բարձր լեռնագագաթները:
 2. Թվարկե՛ք Արարատյան դաշտում կառուցված հայոց մայրաքաղաքները: Փորձե՛ք պատմել նրանցից որևէ մեկի մասին:
 3. Նշե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերի անունները: Փորձե՛ք պատմել մայր գետի՝ Արաքսի մասին:
 4. Նշե՛ք Հայկական լեռաշխարհի մեծ լճերի անունները: Պատմե՛ք Սևանա լճի մասին:
 5. Որքա՞ն է կազմել Մեծ Հայքի տարածքը: Թվարկե՛ք 15 նահանգները:
 6. Որքա՞ն է կազմում ՀՀ տարածքն այսօր:
 7. Որտե՞ղ է կազմավորվել հայ ժողովուրդը: Թվարկե՛ք հայ ժողովրդի կազմավորման մասին ավանդազրույցները:
 8. Պատմե՛ք հայկական ավանդազրույցի մասին /«Հայկ և Բել»/:
 9. Ո՞վ է Մովսես Խորենացին: Ի՞նչ գիտեք նրա մասին:
 10. Ինչպե՞ս են մեր հարևաններն անվանել մեզ և մեր երկիրը:

 ԱՂԲՅՈՒՐԸ՝ Հայոց պատմության դասագիրք, 10-րդ դասարան    http://fliphtml5.com/fumf/qcjw/basic
Համաշխարհային պատմության դասագիրք, 10-րդ դասարան   https://lib.armedu.am/resource/1758

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ /ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ՀՈւՆԻՍ/

%d bloggers like this: