Պատմություն /9-րդ դասարան/

9-րդ դասարանի <<Պատմություն>> առարկայի հեղինակային ծրագիր
Շաբաթական՝ 2 ժամ, տարեկան՝ 68 ժամ

Իրավիճակի նկարագրություն

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվում է պետական այլընտրանքային-հեղինակային կրթական  ծրագիր, ուստի կրթահամալիրում «Պատմություն» դասընթացը դասավանդվում է՝ հիմքում ունենալով հետևյալը .

 • Հանրակրթության պետական չափորոշիչը
 • հեղինակ ուսուցչի մշակած ծրագիրը
 • սովորողի անհատական պլանը
 • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը
 • հասարակագիտության լաբորատորիայի օրացույցը
 • կրթահամալիրային ստուգատեսները, ճամբարները

Վերջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ միայն տարեթվերի և իրադարձությունների պատմության ուսուցումը հաճախ պատճառ է դառնում, որ սովորողները երես թեքեն պատմություն առարկայից, դրսևորեն ոչ մեծ հետաքրքրվածություն առարկայի հանդեպ: Սովորողները դժվարանում են սովորածը մտապահել և դրա վերաբերյալ որևէ դատողություն անել, պատմությունը սովորողի համար դառնում է թվականների ու անունների շարան: Հետևաբար մեր դրած նպատակը՝ պատմության ուսուցման միջոցով սեփական ինքնությունը պահպանելու նպատակը իրականացվում է ոչ լիարժեք, մասնակիորեն:

Ժամանակն է վերանայել պատմություն առարկայի դասավանդման ծրագրերը, դասավանդման մեթոդներն ու մոտեցումները, դուրս գալ թվականների ու անունների շարանի մեթոդիկայից, այն դարձնել ավելի արդիական, իրատեսական, իրականանալի՝ առանց ավելորդ ձևականությունների և ստանդարտների:

Շատ կարևոր է, որ պատմության դասավանդման ընթացքում օգնենք սովորողներին քննել պատմությունը և բանավիճել դրա շուրջ, հասկանան, թե ինչ են սովորում  և ինչու են սովորում:

Նպատակներ

 • Սովորողների մոտ առաջացնել և զարգացնել պատմության հանդեպ սեր, հետաքրքրվածություն և սովորելու ցանկություն
 • Սովորողների մոտ մեծացնել ինքնաճանաչման, ազգի ճանաչման, հայ և համախարհային իրականության ճանաչման ձգտումը
 • Ձևավորել գիտակից և պատասխանատու քաղաքացի

Խնդիրներ

 • Զարգացնել սովորողների քննադատական մտածողությունը, հետազոտելու, աղբյուրների հետ աշխատելու, հաղորդակցվելու, վերլուծելու, գնահատելու,
  հարցադրումներ կատարելու, լսելու, քննարկելու, բանավիճելու, սեփական
  տեսակետներն ու դիրքորոշումները հիմնավորելու, որոշումներ
  կայացնելու կարողություններն ու հմտությունները
 • Զարգացնել սովորողների համագործակցային հմտությունները
 • Նպաստել սովորողների՝ նախագծային գործունեության հետևողական իրականացման կարողությունները
 • Զարգացնել սովորողների մտային և կամային կարողությունները
 • Կազմակերպել հանդիպումներ հրավիրյալ մասնագետների հետ, ովքեր որոշ թեմաներում ավելի տեղեկացված և մասնագիտացված են
 • Սովորողների մոտ ձևավորել վերաբերմունք սեփական պատմության, պետության, մշակույթի և ապագայի հանդեպ

Կազմակերպումը

 • Ուսումնական պարապմունքի ծրագիրը հրապարակվում է մինչև պարապմունքը սկսելը
 • Ուսուցումն իրականացվում է նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացուցից և հասարակագիտական լաբորատորիայի օրացույցից, ինչպես նաև հասարակագիտական ստուգատեսի օրացույցից բխող ուսումնական նախագծերի միջոցով
 • Սովորողները կարող են հանդես գալ անհատական նախագծերով
 • Ուսումնահայրենագիտական  ճամփորդությունների միջոցով
 • Ուսուցումն իրականացվում է թվային միջոցների կիրառմամբ, սովորողը մեդիահմտությունների կիրառման միջոցով իր խոսքը, վերլուծությունները, հետազոտական աշխատանքները հրապարակում, հանրայնացնում է իր ուսումնական բլոգում, հաջողված աշխատանքները հրապարակվում են նաև ենթակայքերում, կրթահամալիրի գլխավոր կայքում
 • Բանավոր աշխատանքները, քննարկումները նպաստում են, որ սովորողը կարողանա անկաշկանդ միտք ձևակերպել
 • Խրախուսվում է սովորողի ինքնուրույնությունը, երբ սովորողն ինքն է առաջարկում  հետաքրքիր նախագիծ կամ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք է կատարում
 • Ուսումնական աշխատանքը կազմակերպելիս դասավանդողն օգտագործում  է տարբեր ուսումնական կայքեր, անձնական բլոգ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային այլ ռեսուրսներ, տեսանյութեր, այլ
 • Կազմակերպվում-իրականացվում են հրավիրյալ մասնագետների հետ հանդիպում-քննարկումներ՝ միտված սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը
 • կազմակերպվում է նաև հեռավար ուսուցում
 • Ուսուցման ընթացքում, որպես  ուսուցման աղբյուր, օգտագործվում են էլեկտրոնային դասագրքեր, տարբեր ուսումնական կայքեր, այլ աղբյուրներ…

Ուսումնական միջավայր 

 • դասասենյակ
 • գրադարան, ընթերցասրահ
 • վերնատուն
 • դպրոցի բակ
 • թանգարան
 • հայրենագիտական ճամփորդություններ
 • պատմամշակութային վայրեր

Ուսումնական պարապմունքի ձևեր

 • դաս-դասախոսություններ
 • բանավոր հարցում
 • հրավիրյալ մասնագետների հետ քննարկումներ
 • ուսումնական պարապմունքներ պատմամշակութային վայրերում
 • ուսումնահայրենագիտական-կրթական փոխանակումներով ճամփորդություններ
 • ֆիլմերի դիտում-քննարկում
 • բանավեճերի կազմակերպում-իրականացում
 • նախագծային աշխատանքների իրականացում

Բլոգը՝ ուսումնական հարթակ

Յուրաքանչյուր սովորող պետք է ունենա իր ուսումնական բլոգը՝ սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, բլոգում պետք է պարտադիր առկա լինի «Պատմություն» բաժինը, որտեղ տեսանելի լինեն հետևյալ կետերը՝

 • սովորողի կողմից կատարված առաջադրանքները
 • սովորողի պատրաստած նյութերը՝ ֆիլմեր, հարցազրույցներ, թարգմանություններ, վերլուծություններ, հետազոտական աշխատանքներ, այլ
 • ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունների արդյունքներն ամփոփող պատումները
 • իրականացված նախագծերի արդյունքները
 • այլ

Բովանդակություն

 1. Մուտքի դաս-Պատմության նորագույն շրջանի ընդհանուր նկարագիրը /1 դասաժամ/
 2. Առաջին համաշխարհային պատերազմ՝ պատճառներ, հիմնական իրադարձություններ, ավարտ-հետևանքներ /3 դասաժամ/
 3. Հայոց ցեղասպանություն՝ պատճառներ, հիմնական իրադարձություններ, հետևանքներ, պայքար ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու և նոր ցեղասպանությունները կանխելու համար /4 դասաժամ/
 4. Մայիսյան հերոսամարտեր՝ Սարդարապատի ճակատամարտը, Բաշ Ապարանի ճակատամարտը,  Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը /2 դասաժամ/
 5. Առաջին հանրապետություն /2 դասաժամ/
 6. Առաջին հանրապետությանը վերաբերող միջազգային փաստաթղթերը /2 դասաժամ/
 7. Խորհրդային Հայաստան /4 դասաժամ/
 8. Խորհրդային Հայաստանին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերը /2 դասաժամ/
 9. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ: Հայրենական Մեծ պատերազմ /4 դասաժամ/
 10. Աշխարհը Համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո մինչև այսօր /3 դասաժամ/
 11. ԽՍՀՄ փլուզում՝ արդյո՞ք անխուսափելի էր ԽՍՀՄ փլուզումը-բանավեճ /2 դասաժամ/
 12. Արցախյան ազատագրական պատերազմ /3 դասաժամ/
 13. Ապրիլյան քառօրյա պատերազմ /2 դասաժամ/
 14. Արցախյան 44-օրյա պատերազմ /2 դասաժամ/
 15. Արցախյան երեք պատերազմների համեմատություն-քննարկում /1 դասաժամ/
 16. 1990, օգոստոսի 23` Անկախության հռչակագիր, Հայաստանն անկախության ճանապարհին /2 դասաժամ/
 17. Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը 1991-2018 թվականներին /3 դասաժամ/
 18. Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը 2018-2021 թվականներին /2 դասաժամ/
 19. Հայաստանի երրոդ հանրապետությանը վերաբերող միջազգային փաստաթղթերը /3 դասաժամ/
 20. Նախաքննական կրկնություն /10 դասաժամ/

Պարզաբանում`
Ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացվում է նախաքննական պատրաստություն անհատական և խմբային աշխատանքների տեսքով:

Գնահատում

 • Գրավոր-բլոգային աշխատանք-4 միավոր
 • Բանավոր հարցում-4 միավոր
 • Նախագծային աշխատանք-1 միավոր
 • Հետազոտական աշխատանք 1 միավոր
%d bloggers like this: