Պատմություն 9-րդ դասարան

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈւՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

«Պատմություն» դասընթաց

2022-2023 ուստարի․ սովորողներ՝
1․Գրիգորյան Գոռ-9․1 դաս․
2․ Ավետիսյան Մարատ-9․1 դաս․
3․ Խաչատրյան Ալիսա-9․3 դաս․
4․ Գրիգորյան Դավիթ-9․7 դաս․
5․ Մելքոնյան Հովհաննես-9․7 դաս․

Առաջին ուսումնական շրջան /Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր/

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1․ Բլոգում մի փոքր պատմի՛ր քո մասին։ Նաև նշի՛ր՝ «Պատմություն» առարկան հետաքրքրու՞մ է քեզ, եթե այո, ինչու՞․․․
2․ Ո՞ր թվականներին է տեղի ունեցել Առաջին Համաշխարհային պատերազմը։
3․ Թվարկե՛ք պատերազմը սկսած գլխավոր երկրները։
4․ Թվարկե՛ք պատերազմի գլխավոր ճակատամարտերը։
5․ Ե՞րբ է տեղի ունեցել Հայոց Մեծ եղեռնը /ցեղասպանությունը/։
6․ Ո՞ր երկիրն է իրականացրել Հայոց Մեծ եղեռնը։
7․ Ինչպե՞ս է կոչվում Երևանում գտնվող այն հուշահամալիրը, որը կառուցվել է Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։
8․ Թվարկե՛ք պետություններ, որոնք ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը։
9․ Թվարկե՛ք Մայիսյան երեք հերոսամարտերը։
10․ Ու՞մ դեմ է կռվել հայ ժողովուրդը Մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ։
ԱՂԲՅՈՒՐԸ՝ Հայոց պատմության դասագիրք, 9-րդ դասարան
http://lib.armedu.am/resource/2484

Հատուկ կարիքով սովորողներ. 2021-22  ոստարի՝
1. Սոմունջյան Հայկ՝ 9.1 դաս.
2. Թադևոսյան Արամե՝ 9.5 դաս.

Երրորդ ուսումնական շրջան /Փետրվար-մայիս/

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
1. Ի՞նչ ստացար կամ ձեռք բերեցիր այս ուսումնական տարվա ընթացքում «Պատմություն» առարկայի  ուսումնասիրման արդյունքում․Համառոտ պատմիր-ներկայացրու՛ բլոգում։

ԱՊՐԻԼՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Թեմա 3. Հայաստանը միջնադարում

1․ Բլոգում թվարկե՛ք Բագրատունյաց Հայաստանի արքաներին։ Առանձնացրե՛ք այն արքային, ում գործունեությունը ձեզ դուր է գալիս։
2․ Բլոգում թվարկե՛ք Բագրատունյաց Հայաստանի մայրաքաղաքները։ Փորձե՛ք մի փոքր պատմել մայրաքաղաք Անիի մասին։
3․ Բլոգում թվարկե՛ք Կիլիկյան Հայաստանի իշխաններին և արքաներին։ Առանձնացրե՛ք մեկ իշխանի և մեկ արքայի, մի փոքր պատմե՛ք նրանց մասին։

ՄԱՐՏՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Թեմա 2. Հայաստանը հնագույն և հին շրջանում

 1. Հայկական ի՞նչ առասպելներ և վիպերգեր գիտեք: Թվարկե՛ք բլոգում:
 2. Բլոգում մի փոքր պատմե՛ք <<Հայկ և Բել>> առասպելի մասին:
 3. Թվարկե՛ք հեթանոսական դիցարանի աստվածներին: Ո՞վ էր դիցարանի գլխավոր աստվածը և աստվածուհին:
 4. Ի՞նչ գիտեք Մովսես Խորենացու մասին: Բլոգում մի փոքր պատմե՛ք նրա մասին:
 5. Բլոգում մի փոքր պատմե՛ք Տրդատ 3-րդ Մեծի մասին:
 6. Ե՞րբ է քրիստոնեությունը Հայաստանում ընդունվել որպես պետական կրոն:
 7. Ի՞նչ գիտեք Գրիգոր Լուսավորչի մասին: Բլոգում մի փոքր պատմե՛ք նրա մասին:
 8. Հայաստանի ո՞ր եկեղեցում եք եղել, բլոգում մի փոքր պատմե՛ք այդ մասին:

ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
Թեմա 1. Հայաստանը հնագույն և հին շրջանում

 1. Թվարկե՛ք  Հայկական լեռնաշխարհի բարձր լեռնագագաթները, խոշոր գետերը, լճերը, Մեծ Հայքի 15 նահանգները:
 2. Թվարկե՛ք Վանի թագավորության արքաներին:
 3. Ներկայացրե՛ք Երվանդ Սակավակյացի թագավորության սահմանները:
 4. Թվարկե՛ք Արտաշես 1-ինի իրականացրած բարեփոխումները:
 5. Ի՞նչ գիտեք Տիգրան Մեծի մասին: Պատմե՛ք բլոգում:
 6. Ե՞րբ են տեղի ունեցել Տիգրանակերտի և Արածանիի ճակատամարտերը:
 7. Թվարկե՛ք Արտաշեսյան թագավորության արքաներին:

Երկրորդ ուսումնական շրջան /Հունվարյան ճամբար/

Առաջին ուսումնական շրջան /Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր/

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 4. ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ

 1. Ե՞րբ է հռչակվել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը:
 2. Թվարկե՛ք առաջին հանրապետության չորս շրջանները:
 3. Թվարկե՛ք ՀՀ հարևան պետությունները:
 4. Ի՞նչ տարածքային խնդիրներ կային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև: Ի՞նչ խնդիրներ կան այսօր:
 5. Թվարկե՛ք ՀՀ տասը մարզերը:
 6. Թվարկե՛ք Հայրենական Մեծ պատերազմի հայազգի հերոսների և մարշալների անուններ:
 7. Ե՞րբ է սկսվել Հայրենական Մեծ պատերազմը:
 8. Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով ո՞ր գետերը դարձան հայ-թուրքական սահման:
 9. Որքա՞ն էր Հայաստանի առաջին հանրապետության տարածքը: Որքա՞ն է այսօրվա հանրապետության տարածքը:
 10. Լրացրե՛ք նշված պայմանագրերի կնքման տարեթիվը, ամիսը, օրը.
 • Բաթումի պայմանագիր
 • Սևրի պայմանագիր
 • Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր
 • Մոսկվայի պայմանագիր
 • Կարսի պայմանագիր

ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 3. ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈւՄԸ.

 1. Ե՞րբ է հռչակվել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը:
 2. Որքա՞ն էր կազմում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը:
 3. Որքա՞ն էր կազմում ՀՀ տարածքը Սևրի պայմանագրով:
 4. Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով ո՞ր գետերը դարձան հայ-թուրքական սահման:
 5. Ի՞նչ կոչեց երկրամասը համազանգեզուրյան երկրորդ համագումարը:
 6. Ո՞վ էր 1936թ. սպանված ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի 1-ին քարտուղարը:
 7. Ե՞րբ է սկսվել Հայրենական Մեծ պատերազմը:
 8. Ո՞ր բնագավառի ներկայացուցիչ էր Հրաչյա Աճառյանը:
 9. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Սումգայիթյան հայերի կոտորածը:
 10. Ո՞ր բնակավայրերը գրավեց թշնամին «Օղակ» գործողության ընթացքում/Արցախյան պատերազմ/:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԹԵՄԱ 2. ՄՇԱԿՈւՅԹ: ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄ.

 1. Ի՞նչ գիտեք Գարեգին Նժդեհի մասին: Փորձե՛ք պատմել:
 2. Ե՞րբ են կնքվել Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը:
 3. Ի՞նչ տարածքային խնդիրներ կային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև: Ի՞նչ խնդիրներ կան այսօր:
 4. Թվարկե՛ք Հայրենական Մեծ պատերազմի հայազգի հերոսների և մարշալների անուններ:
 5. Թվարկե՛ք 1920-1945թթ. հայկական մշակույթի ճյուղերը: Ներկայացրե՛ք որևէ ճյուղ:
 6. Ո՞վ էր Ալեքսանդր Թամանյանը: Թվարկե՛ք նրա ճարտարապետական գործերից մի քանիսը:
 7. Թվարկե՛ք ՀՀ տասը մարզերը:
 8. Նշե՛ք Հայաստանի առաջին հանրապետության իշխանության մարմինները:
 9. Ինչքա՞ն հայ է մասնակցել Հայրենական Մեծ պատերազմին:
 10. Լրացրե՛ք նշված պայմանագրերի կնքման տարեթիվը, ամիսը, օրը.
 • Բաթումի պայմանագիր
 • Սևրի պայմանագիր
 • Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր
 • Մոսկվայի պայմանագիր
 • Կարսի պայմանագիր

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԵՐ
ԹԵՄԱ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆԸ.

 1. Ե՞րբ է հռչակվել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը:
 2. Ե՞րբ է կնքվել Բաթումի հաշտության պայմանագիրը:
 3. Ո՞վ էր Հովհաննես Քաջազնունին:
 4. Թվարկե՛ք ՀՀ խորհրդանիշները:
 5. Ովքե՞ր են Հայաստանի առաջին հանրապետության ազգային բանակի հիմնադիրները:
 6. Թվարկե՛ք առաջին հանրապետության չորս շրջանները:
 7. Թվարկե՛ք ՀՀ հարևան պետությունները:
 8. Որքա՞ն էր Հայաստանի առաջին հանրապետության տարածքը: Որքա՞ն է այսօրվա հանրապետության տարածքը:
 9. Ե՞րբ է գումարվել Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը:
 10. Ներկայացրե՛ք Սևրի պայմանգիրը:
  ԱՂԲՅՈՒՐԸ՝ Հայոց պատմության դասագիրք, 9-րդ դասարան http://lib.armedu.am/resource/2484

Հատուկ կարիքով սովորողներ. 2020-21 ուստարի՝
1. Բրուտյան Տիգրան-9.2 դաս.
2. Ոսկանյան Գագիկ-9.2 դաս.

Չորրորդ ուսումնական շրջան /Հունիսյան ճամբար/

%d bloggers like this: