Ուսումնական նոյեմբեր

Նոյեմբերի օրացույց
Նոյեմբերյան օրացույցի ուղեցույց
Մանկավարժական նորարարության՝ բլեյան բաց ցանցի ճամբար

Նոյեմբերի 2-6՝
-«Ուսումնական աշուն-արձակուրդ». Հայրենագիտության լաբորատորիայի աշխատանք

-«Բարբառներ» ակումբի առաջին առցանց պարապմունք
-Պատմության ընտրությամբ դասընթացի խմբի պարապմունք-քննարկում ֆիզիկական միջավայրում /Ավագ դպրոց, 2-4 կաբինետի պատշգամբ, նոյեմբերի 3, 5/

Նոյեմբերի 9-30՝
-Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն՝

«Մեր գերդաստանը» նախագիծ. Մխիթար Սեբաստացու անվան և ազգանվան ծագումը
-Կրթահամալիրային, երկարաժամկետ նախագիծ՝
-«Հերոսապատում» նախագիծ
-Նախագիծ հակաբացիլ միջավայրում՝
«Հին Երևան» նախագիծ. այցելություն Երևանի Պատմության թանգարան
-«Հայրենագիտության, ճամփորդությամբ ուսուցման լաբորատորիայի աշխատանք

Նոյեմբերի 9-13-ի աշխատակարգ՝
2020թ․ նոյեմբերի 9-ից 2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին շրջանի ուսումնական պարապմունքները նաև ֆիզիկական միջավայրում կազմակերպելու հրաման

 Նոյեմբերի 9-13-ին ուսումնական պարապմունքները սկսում ենք կազմակերպել առկա և հեռավար-ինքնակրթության ծրագրով.

Աշխատանքային  հարթակները՝
-էլեկտրոնային հասցեներ
-բլոգներ
-Microsoft Teams հարթակ
Հաշվառման մատյան

Ուսուցման կազմակերպումը 9-րդ դաարանում՝
-ինքնակրթության ծրագիր
-առցանց պարապմունք Microsoft Teams հարթակում`
12.11, 13.11` 9-2 դասարան՝
11.11, 13.11` 9-7 դասարան

Ուսուցման կազմակերպումը 10-11-րդ դասարաններում`
10- րդ դասարան՝
-09.11-առկա միջավայր
-10.11-ինքնակրթություն
11- րդ դասարան՝
-09.11-ինքնակրթություն
-10.11-առկա միջավայր
11.1 դասարան /Քաղաքագիտություն/
-12.11-առկա միջավայր
11.4 դասարան /Քաղաքագիտություն/
-13.11-ինքնակրթություն

Ուսուցման կազմակերպումը 12-րդ դասարանում՝
-առկա ուսուցում՝ 09.11

Պատմության ընտրությամբ դասընթաց`
-առկա միջավայր՝ 09.11, 11.11

Սովորողների աշխատանքները՝
-Քնարիկ Հակոբյան /9-րդ դաս./-,,Սովորողի հայացքը՝ երեխայի իրավունքներին,,
-Գևորգ Հովհաննիսյան /9-րդ դաս./-,,Մեր գերդաստանը,, ընտանեկան նախագիծ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: