Մենթորական աշխատանք

Մենթորական աշխատանք իրականացնում եմ Հյուսիսային դպրոցի հայրենագետ Հեղինե Խալաթյանի հետ՝ ինչպես էլ․ փոստի միջոցով, այնպես էլ ֆիզիկական միջավայրում հանդիպումների տեսքով։ Continue reading “Մենթորական աշխատանք”